ދީނީ ތަޤްރީރުތަކުގެ ޝެޑިއުލް

ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވާ ދީނީ ދަރުސް

ދަރުސް ދެއްވަނީ: އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް / އަލަމާގެ، ޅ.ނައިފަރު

ދަރުސް ބާއްވާ ތަން: މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙްގެ ކުރީގެ ޢިމާރާތް

ދަރުސް ބާއްވާ ދުވަހާއި ގަޑި: ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ބުރާސްފަތި އަދި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 9:00ގައި