ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލް 4 ވަނަ ދައުރުގެ 02 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

Naifaru councilge 4 vana dhauruge 02 vana quran mubaraathugai baiveri vumuge furusathu

1 week ago